Promo One Consulting GmbH verbindt zich ertoe de vertrouwelijkheid van de persoonlijke klantgegevens die op de e-commerce website worden gecommuniceerd te beschermen en te respecteren en deze in overeenstemming met de wet te behandelen.
Promo One Consulting GmbH geeft persoonsgegevens alleen door aan derden voor zover deze essentieel zijn voor een goede uitvoering van de bestelling.

Er worden geen gegevens voor commerciële doeleinden aan derden doorgegeven.
De klantgegevens kunnen door de interne afdelingen van Promo One Consulting GmbH als volgt worden gebruikt:
- Voor het verwerken van bestellingen, leveringen en facturatie
- Om uw mening te vragen om onze producten en diensten te verbeteren.

Bij de eerste registratie krijgt de klant de mogelijkheid om e-mailuitnodigingen en/of commerciële mededelingen te versturen
Promo One Consulting GmbH weigeren. Deze keuze kan op elk moment in het klantenbestand worden gewijzigd door u af te melden voor de nieuwsbrief.

De klant verbindt zich ertoe om ons de persoonlijke informatie te verstrekken die nodig is om de bestelling te verwerken (levering en facturering). Deze informatie moet correct, geldig en up-to-date zijn. De klant is verplicht de gegevens betreffende zijn identificatie en zijn paswoord geheim te houden.

Wij waarderen uw interesse in onze website. De bescherming van uw privacy is erg belangrijk voor ons. Hieronder informeren wij u over de omgang met uw gegevens.

Verzameling, verwerking en gebruik van persoonsgegevens

U kunt onze site bezoeken zonder persoonlijke informatie te verstrekken. Persoonlijke gegevens worden alleen verzameld als u deze aan ons verstrekt wanneer u goederen bestelt of wanneer u een klantaccount opent. Zonder uw afzonderlijke toestemming gebruiken wij de door u verstrekte gegevens uitsluitend om uw bestelling of aanvraag uit te voeren en te verwerken.

Webanalyse

Analysetools van Google Inc. met het product "AdWords Conversion Tracking" worden gebruikt om de inhoud van onze pagina's en de gebruiksvriendelijkheid continu te verbeteren en te optimaliseren. De sessie- en interactiegegevens van de websitebezoekers worden verzameld en statistisch geëvalueerd. Hiervoor worden cookies gebruikt. De sessie- en interactiegegevens worden nooit in persoonlijke vorm, maar uitsluitend anoniem verwerkt. In sommige gevallen worden analysegegevens naar een server van de betreffende analysedienst verzonden en opgeslagen. De informatie kan worden overgedragen aan derden als dit wettelijk is toegestaan of als derden deze gegevens in opdracht van onze dienstverlener verwerken. Noch wij, noch de webanalysediensten zullen uw IP-adres associëren met andere gegevens die door ons of de serviceprovider zijn opgeslagen.

Gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies op onze website om het bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen. De meeste van de door ons gebruikte cookies worden aan het einde van de browsersessie van uw harde schijf verwijderd (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven op uw computer staan en stellen ons in staat uw computer bij uw volgende bezoek te herkennen (zogenaamde permanente cookies). Deze cookies maken het voor u gemakkelijker om onze site te gebruiken, bijvoorbeeld door bepaalde ingevoerde gegevens op te slaan, zodat u ze niet steeds opnieuw hoeft te herhalen. In de cookie zelf worden geen veiligheidsrelevante gegevens opgeslagen. Derden mogen via onze website geen persoonsgegevens verzamelen, verwerken of gebruiken met behulp van cookies. U kunt de installatie van cookies voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen, maar wij willen u erop wijzen dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. In Internet Explorer vindt u de functie voor het voorkomen van cookies in het menu Extra's / Internetopties / Gegevensbescherming, voor andere browsers vindt u de instellingen in de gebruiksaanwijzing of help.

Google Analytics en Google Remarketing

Dit aanbod maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service van Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies", tekstbestanden die op de computer van de gebruiker worden opgeslagen en waarmee uw gebruik van de website kan worden geanalyseerd. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over het gebruik van deze website door de gebruiker, wordt meestal verzonden naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

Als IP-anonimisering op deze website is geactiveerd, wordt het IP-adres van de gebruiker vooraf door Google ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. IP-anonimisering is actief op deze website. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om het gebruik van de website door gebruikers te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om de website-exploitant andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Het IP-adres dat door uw browser wordt verzonden als onderdeel van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens. Gebruikers kunnen het opslaan van cookies voorkomen door hun browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; Dit aanbod wijst gebruikers er echter op dat ze in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunnen gebruiken. Gebruikers kunnen ook voorkomen dat Google het verzamelen van de gegevens die zijn gegenereerd door de cookie en met betrekking tot het gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) en bij de verwerking van deze gegevens met behulp van de browser plugin beschikbaar onder de volgende link downloaden en installeren: installeer plugin

Als alternatief voor de browser-add-on of in browsers op mobiele apparaten, klikt u op deze link om te voorkomen dat Google Analytics in de toekomst gegevens op deze website verzamelt. Er wordt een opt-out-cookie op uw apparaat opgeslagen. Als u uw cookies verwijdert, moet u opnieuw op deze link klikken.

Externe aanbieders, waaronder Google, plaatsen advertenties op websites op internet. Externe providers, waaronder Google, gebruiken opgeslagen cookies om advertenties te plaatsen op basis van eerdere bezoeken van een gebruiker aan deze website.

Google zal in geen geval uw IP-adres in verband brengen met andere gegevens van Google. Tegen het verzamelen en opslaan van gegevens kan te allen tijde met toekomstig effect bezwaar worden gemaakt. U kunt het gebruik van cookies door Google deactiveren door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen, de pagina voor het deactiveren van Google-advertenties op te roepen en op de "opt-out"-knop te drukken. Als alternatief kunt u het gebruik van cookies door derden deactiveren door de deactiveringspagina van het netwerkreclame- initiatief op te roepen onder Deactiveringspagina van het netwerkreclame- initiatief.
Zie Aanvullende opmerkingen voor meer informatie over de algemene voorwaarden van Google.

Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. Door deze website te gebruiken, verklaart u dat u instemt met de verwerking van de over u verzamelde gegevens door Google op de hierboven beschreven manier en voor het hierboven uiteengezette doel.

Facebook

Onze website maakt gebruik van het sociale netwerk facebook.com, dat wordt beheerd door Facebook, Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, VS ("Facebook"). U herkent de Facebook-plug-ins aan het Facebook-logo of de "Vind ik leuk"-knop op onze website. Een overzicht van de Facebook-plug-ins vindt u hier: Plugin-overzicht

Wanneer u onze website bezoekt, brengt de plug-in een directe verbinding tot stand tussen uw browser en de Facebook-server. Hierdoor ontvangt Facebook de informatie dat u met uw IP-adres onze site hebt bezocht. Als u op de Facebook "Vind ik leuk"-knop klikt terwijl u bent ingelogd op uw Facebook-account, kunt u de inhoud van onze pagina's koppelen aan uw Facebook-profiel. Hierdoor kan Facebook uw bezoek aan onze website toewijzen aan uw gebruikersaccount. Deze informatie wordt doorgestuurd naar Facebook en daar opgeslagen. Wij willen u erop wijzen dat wij als aanbieder van de pagina's geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens of het gebruik ervan door Facebook. Meer informatie hierover vindt u hier in het privacybeleid van Facebook. Als u niet wilt dat Facebook uw bezoek aan onze website kan toewijzen aan uw Facebook-gebruikersaccount, log dan uit bij uw Facebook-gebruikersaccount.

Instagram

Onze website maakt gebruik van het sociale netwerk instagram.com. Alle informatie over gegevensbescherming vindt u op: Gegevensbescherming Instagram

Overdracht van persoonsgegevens

Uw gegevens worden doorgegeven aan de vervoerder die met de levering is belast (bijv. Post, DHL, expediteur), voor zover dit nodig is voor de levering van de goederen. Om betalingen te verwerken, geven wij uw betalingsgegevens door aan de kredietinstelling die de betaling heeft uitgevoerd.

recht op het verstrekken van informatie

U heeft het recht op gratis informatie over uw opgeslagen gegevens en, indien nodig, het recht op correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens.

Contactpersoon voor gegevensbescherming

Als u vragen heeft over het verzamelen, verwerken of gebruiken van uw persoonlijke gegevens, informatie, correctie, blokkering of verwijdering van gegevens of het intrekken van uw toestemming, neem dan contact op met:

Kop AG
Chlewigenring 1
CH-6064 Kernen

Telefoon +41 41 520 7407

hallo@promoone.ch

Dataveiligheid

Tijdens het bestelproces worden uw persoonlijke gegevens gecodeerd en via internet verzonden met behulp van het SSL-protocol (Secure Socket Layer). In onze onlineshop worden geen gegevens over betaalmiddelen verzameld of verwerkt. Wij gebruiken technische en organisatorische maatregelen om onze website en andere systemen te beveiligen tegen verlies, vernietiging, toegang, wijziging of verspreiding van uw gegevens door onbevoegden. Toegang tot uw klantaccount is alleen mogelijk na het invoeren van uw persoonlijke wachtwoord. U dient uw toegangsinformatie altijd vertrouwelijk te behandelen en het browservenster te sluiten wanneer u klaar bent met communiceren met ons, vooral als u de computer met anderen deelt.

Intrekking, wijzigingen, machtigingen en updates

De gebruiker heeft het recht om kosteloos informatie op te vragen over de persoonsgegevens die over hem zijn opgeslagen. Bovendien heeft de gebruiker het recht om onjuiste gegevens te corrigeren, zijn persoonlijke gegevens te blokkeren en te verwijderen, zolang er geen wettelijke bewaarplicht is.