VOORZICHTIGHEID!
Kinderen van 0-3 jaar mogen het speelgoed alleen gebruiken onder toezicht van hun ouders!
Lees in ieder geval de veiligheidsregels en voorschriften voor het gebruik van speelgoed voordat u het speelgoed gebruikt:
 1. Producten in categorieën:
 • Montessoribord
 • Educatief speelgoed

kleine componenten bevatten. Bij contact met de luchtwegen bestaat verstikkingsgevaar.

 1. Neem bij de montage van het product de in de gebruiksaanwijzing beschreven punten in acht en neem deze tijdens het gebruik in acht om onjuiste montage en schade te voorkomen.

Veiligheidsvoorschriften bij het plaatsen van de mobiel (houten mobiele collectie):

 • De mobiel is geen speelgoed! Het wordt alleen gebruikt voor optische stimulatie en moet altijd buiten het bereik van de baby worden geplaatst.
 • De mobiel moet op een hoogte van 35-45 cm worden geplaatst zodat het kind er niet bij kan
 • Zodra uw baby zelfstandig in zijn bedje kan staan, dient u de mobiel weg te halen, zodat uw kind niet verstrikt raakt in de touwtjes.


Veiligheidsvoorschriften voor het plaatsen van de tent (inzameling van tipi's en huisjes voor kinderen):

 • Bij het installeren van Kindertipis moet je de installatie-instructies precies volgen.
 • Bij onjuiste installatie is het ontwerp onstabiel en bestaat het risico op vallen.

Veiligheidsvoorschriften voor het gebruik van goederen uit de collectie van bewegingsspeelgoed (balansborden, balanssimulatoren):

 • Aan het begin van de training wordt aanbevolen om alle breekbare voorwerpen en dingen die u zouden kunnen schaden binnen twee meter van de balanssimulator te verwijderen.
 • De kans dat je valt is groot, daarom raden we aan om beschermende uitrusting te gebruiken.
 • Simulators en schommels worden niet aanbevolen voor mensen met psychische stoornissen, zwangere vrouwen en kinderen onder de 12 jaar zonder toezicht van een volwassene.

Voorzichtigheid! Het niet in acht nemen van de veiligheidsinstructies kan leiden tot verwondingen.